Desmontes

Revize

Revize

Provádíme výchozí a periodické revize, kontroly a servisní prohlídky plynových spotřebičů prostřednictvím našich pracovníků, kteří jsou certifikovaní dle požadavků platné legislativy a proškolení jednotlivými výrobci zařízení tak, aby byli připraveni udržovat zařízení našich zákazníků v řádném a bezpečném provozním stavu.

Výchozí revize plynových kotlů jsou revize plynových spotřebičů, potřebné před uvedením plynových kotlů do provozu. Provádějí se jen jednou, při instalaci spotřebiče a vykonává je certifikovaný revizní technik.

Periodické provozní revize plynového kotle jsou revize plynových spotřebičů, vykonávané v pravidelných 3-letých intervalech certifikovaným revizním technikem.

Periodické kontroly plynových kotlů zahrnují několik kontrolních úkonů, které vykonává servisní technik v rámci servisní prohlídky plynového kotle 1x ročně.

Servisní prohlídky plynových kotlů zahrnují kontrolu, vyčištění, výměnu opotřebovaných dílů plynového kotle a jeho seřízení servisním technikem 1x ročně.

Člen skupiny D FINANCE a.s.