Desmontes

Plynoinstalace

Plynoinstalace

Montáže plynoinstalací - instalace nových rozvodů plynu v nových i starších objektech a na souvisejících parcelách, dodávka a montáž plynových spotřebičů

Opravy plynoinstalací - opravy plynových rozvodů v objektech a na souvisejících parcelách, plynové přípojky

Rekonstrukce plynoinstalací - neakutní údržba, rekonstrukce, přestavby a rozšíření stávajících rozvodů plynu

Revize plynu - příprava plynoinstalací a plynových spotřebičů na revize a provádění revizí plynu na plynoinstalacích

Montáže plynových kotlů - montáže a připojování plynových kotlů na teplovodní rozvody, instalace TUV

Opravy plynových kotlů - neakutní a akutní opravy plynových kotlů

Čištění a údržba plynových kotlů - servis, opravy a periodické  udržovací práce na plynových kotlech včetně jejich revizí

Vnitřní rozvody plynových zařízení

Dodávka a montáž plynových  spotřebičů

Člen skupiny D FINANCE a.s.