Desmontes

Střešní

Ploché střechy

Provádíme opravy, rekonstrukce střech, údržbu a pochopitelně i výstavbu nových plochých střech na průmyslových objektech, panelových, obytných i rodinných domech.

Opravu nebo výstavbu nové ploché střechy navrhujeme tak, aby optimálně řešila danou situaci. Návrh řešení je vypracován na základě prohlídky a průzkumu ploché střechy, případně dle projektové dokumentace (novostavby).

Cenová nabídka je vypracována zdarma a obsahuje kromě cenového rozpočtu i popis navržené technologie a použitých materiálů, dobu realizace, záruku a pokud je třeba i požadavky na součinnost objednatele. Každá oprava, rekonstrukce ploché střechy by měla řešit i tepelnou ochranu (zateplení střechy).

Člen skupiny D FINANCE a.s.